Přání ke svátkům

Matouš 11:28-30 „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť … Čtěte více

Nový ceník

Na začátku prosince 2017 jsme aktualizovali naše ceníky. Můžete je najít na konci stránky o Pečovatelské službě 3S a Osobní asistenci 3S nebo níže pod tímto příspěvkem. Aktuální ceníky platné od prosince 2017: Ceník – regiony Ceník – Praha

Hledáme dárce

      Vážení přátelé, dovolujeme si Vás oslovit jako nezisková organizace, která slouží zejména seniorům, osobám s postižením a nemocným lidem. Za tři roky činnosti, naši pečovatelé a osobní asistenti, pomohli asi  dvěma stovkám potřebných. Mnozí z nich tak nemuseli dožívat … Čtěte více

Jsme členy ČAPS!

V listopadu jsme se stali členskou organizací České asociace pečovatelské služby! ČAPS sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. ČAPS jako střešní organizace význačné … Čtěte více

Proběhla členská schůze

  30. října 2017 v České Třebové proběhla členská schůze Komunitního centra Petrklíč. Hlavním tématem této schůze bylo přijetí nových stanov, které kromě předsedy jakožto statutárního orgánu spolku nově definovaly i Správní radu a Kontrolní komisi.     Činovníky byly na … Čtěte více

Podpora od nadací

Chceme poděkovat za významnou podporu naší činnosti Nadaci Agrofert a Nadaci ČEZ. Obě nadace vyhodnotily během letošního roku naše žádosti o granty a rozhodly se přispět na naší činnost nemalými finančními obnosy. Odkazy na partnerské subjekty či další organizace, které … Čtěte více

Edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb

Dne 17. 10. 2017 se naši pracovníci zúčastnili v Pardubicích akreditovaného vzdělávacího programu s názvem Edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb, který pod záštitou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Jany Hanzlíkové, pořádala Česká asociace pečovatelských služeb. Účast na tomto … Čtěte více

V okrese Ústí nad Orlicí pomáháme vzdělávat neformální pečující

Projekt OPZ č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061 s názvem „Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli sociálních služeb“ vyhledává, propojuje, motivuje a vzdělává osoby, které neformálně pečují o své rodinné příslušníky na území … Čtěte více

Pražané novou pečovatelskou službu potřebují

Prahu jsme vždy považovali za ideální místo pro trávení stáří – v tak velkém městě, velikostí a významem nedostižně převyšujícím ostatní města v republice, přece musí být kvalitní pečovatelská služba dostupná na každém rohu. Proto nás stále znovu udivuje, když od uživatelů … Čtěte více

1 2 3