Nadace ČEZ nás podporuje!

 

 

Nadace ČEZ nás podpořila v rámci projektu „Aby mohli zůstat doma!“ částkou 350 000,- Kč.

 

Rádi bychom tímto poděkovali Nadaci ČEZ, s jejíž podporou a pomocí můžeme sloužit našim seniorům, na základě jejichž celoživotní práce, můžeme my a naše děti žít ve svobodné, prosperující a bezpečné zemi. Těší nás, že Nadaci ČEZ nejsou lhostejné osudy starých a nemocných občanů naší krásné země, kteří se již sami o sebe nedokáží postarat a potřebují pomoc svého okolí. Tato mnohdy velice náročná práce – péče, je stále v naší společnosti nedostatečně oceněna jak společensky, status pracovníka v sociálních službách je stále ve společnosti vnímán jako mnohdy podřadná práce, tak finančně, kdy platy nejsou odpovídající náročnosti a zátěži vykonávané práce.

 

Nadace ČEZ v tomto směru udává správný směr současné společnosti a je příkladem pro další, kteří mají chuť a vůli podporovat to, co je pro nás důležité, a to ty, kteří se starají o slabé a potřebné. Vzhledem k nedostatku míst v domovech důchodců a LDN je péče v domácím prostředí jasnou volbou, navíc kdo z nás by nechtěl dožít u sebe doma a ne si zvykat na kolektivní režim, který částečně omezuje a bere možnost svobodné vůle. Díky podpoře, které se nám dostalo jsme schopni se postarat o desítky těch, kteří na naši pomoc naprosto spoléhají. Jejich vděčnost v rozzářených očích, ale zůstává stále tou nejlepší odměnou! Doufáme, že i v budoucnu se nám dostane podpory, bez které bychom pomáhat tam kde jsme potřeba nemohli.

 

Ještě jednou děkujeme Nadaci ČEZ a těšíme se na další spolupráci s ní.

 

Tým KC Petrklíč, z.s.