Komunitní centrum Petrklíč, z.s. vzniklo v únoru 2015 jako jeden z výstupů sociální inovace 3S, podpořené Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem zřízení spolku byla především pilotáž nového modelu pečovatelské služby v reálných podmínkách a na fungujícím trhu sociálních služeb. Pilotní provoz byl na podzim roku 2015 úspěšně validován nezávislými experty MPSV a na jaře 2016 bylo rozhodnuto replikovat tento úspěšný a inovativní model pečovatelské služby na další místa v České republice (opět s podporou Evropského sociálního fondu a MPSV).