Komunitní centrum Petrklíč je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která volí předsedu, členy Správní rady a Kontrolní komise, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny vedení spolku.

Statutárním orgánem je předseda. V určitých případech je statutárním orgánem osoba pověřená členskou schůzí k dočasnému vedení spolku.

Mezi zasedáními členské schůze vede spolek sedmičlenná Správní rada v čele s předsedou spolku. Na jejich činnost dohlíží Kontrolní komise.

Stanovy a kontakty

Aktuální stanovy spolku jsou k dispozici ZDE.

Aktuální kontaktní osoby naleznete v sekci Kontakt.

Organizační diagram