Přání ke svátkům

Matouš 11:28-30
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

Šťastné a veselé prožití Vánočních svátků a Boží požehnání do nového roku Vám přeje Komunitní centrum Petrklíč 🙂