Rozhovor: Jakub Fraj

 

V současné době na našem webu představujeme různé zaměstnance Komunitního centra Petrklíč a klienty, o které se staráme. Další osobou spojenou s Petrklíčem, se kterou můžeme přinést rozhovor, je Jakub Fraj. Děkujeme za čas, který věnuje Petrklíči i tomu podělit se s námi o svoje myšlenky.

 

 

Jak bys definoval Petrklíč v jedné větě?

Pokud by nestačila klasická definice jako třeba, že jde o zapsaný spolek, který provozuje sociální službu v 5 krajích České republiky, tak bych ho definoval jako skupinu lidí, která dělá svět lepším tak, že pomáhá seniorům, aby mohli zůstat v domácím prostředí spolu se svojí rodinou co nejdéle.

Jak ses dostal k Petrklíči a celkově k sociální práci?

K Petrklíči jsem se dostal v minulém roce díky Stáně Sotlové, se kterou úzce spolupracuji v Klubu Pathfinder a která v té době přebírala účetnictví. Petrklíč hledal fundraisera, což se vzhledem k mé kvalifikaci hodilo a slovo dalo slovo a byl jsem i v Petrklíči.

Jakou roli v Petrklíči zastáváš? Co taková práce obnáší?

V Petrklíči zastávám roli fundraisera. V první řadě mám na starosti podávání a vyúčtování dotací a grantů, které Petrklíči můžou pomoci. Také se snažím získat peníze i z jiných zdrojů – ať už to jsou nadace, právnické osoby nebo jednotliví dárci. Moje práce ale nejde bez dělat bez kvalitní veřejné prezentace, takže mám na starosti i náš web a facebook, který se snažím plnit zajímavým obsahem. Z toho všeho nakonec vyplynulo i moje členství ve Správní radě.

Na čem aktuálně v Petrklíči pracuješ?

Aktuálně mě čeká příprava výroční zprávy za minulý rok, abychom se mohli něčím hmatatelným prezentovat. Také před sebou tlačím vyplnění žádosti o dotaci na vzdělávání našich pracovníků. Jednou týdně také chodím pomáhat naší účetní Stáně Sotlové a tam mě vzhledem k tomu, že jsem do teď psal bakalářskou práci, čekají stohy papírů 🙁

Kde vidíš Petrklíč za 5 let?

Petrklíč má dobře nakročeno, takže za pět let už může být stabilní organizací, která bude v krajích a městech, kde působí, partnerem pro místní samosprávu.

Chtěl bys ještě něco doplnit?

Za zmínku určitě stojí to, že Petrklíč je relativně novou organizací, která je otevřená lidem všeho věku, kteří chtějí dělat dobré věci pro svoje okolí. Určitě je tu prostor pro seberealizaci, takže pokud někdo přemýšlí, kde je jeho místo, naše dveře jsou otevřené.

Díky za rozhovor.