Jakub Fraj: Inovace v Petrklíči

Sociální služby pro mě byly dlouho oblastí, o které jsem sice věděl, že existuje, ale nikdy jsem se o ní nezajímal. Možná mi oproti ekonomii, kde se řeší, jak z úspěšných firem udělat ještě úspěšnější, přišla nudnější. A přitom právě v oblasti sociálních služeb řešíme věci, které jsou velmi důležité.

Když jsem se poprvé dozvěděl o Komunitním centru Petrklíč, zjistil jsem, že se pokouší o to dělat sociální práci jinak – lépe. To bylo také důvodem, proč jsem Petrklíči dal šanci. Líbilo se mi, že chce dělat práci hospodárně, efektivně a dostupně. V parametrech, které jako ekonom umím ocenit, prostě bylo jasné, že ta práce má smysl. A to mi pomohlo i v práci fundraisera. Je dobré mít jasné argumenty, které ukáží, proč zrovna váš projekt má smysl podpořit. A to, že vaše náklady jsou hluboce pod průměrem ostatních služeb (pozn. průměrné náklady podobných soc. služeb jsou kolem 750,- Kč za hodinu, zatímco Petrklíč má náklady kolem 400,- Kč za hodinu) je prostě jasný signál, který vás oddělí od ostatních organizací.

Původní inovace byla v zásadě o tom, že se klientům nabídne co nejširší časová nabídka, která je zaujme. Terénní služba, které o ně bude pečovat kdykoliv během dne či noci – a hlavně i během víkendů a svátků, což běžné služby nenabízely. Tohoto efektu se docílilo tím, že se začali najímat zaměstnanci přímo tam, kde bydleli klienti. Tím, že šlo o časově méně náročnou aktivitu vedlo i k tomu, že stačilo takové pečovatele zaměstnávat jen na DPP. Tím jsme my jako zaměstnavatel šetřili peníze na odvodech. A tím, že pečovatel nemusel za klientem cestovat nijak zvlášť daleko, dalo se ušetřit i na cestovném.

Poslední rok uvažuji nad tím, že by bylo dobré zase Petrklíč posunout někam dál. Myšlenka být moderní a inovativní přeci nemůže skončit projektem z let 2015 až 2018. A tak přišel nápad, který vychází z partnerství s ADRA. Přišlo by mi fajn, abychom zkusili naší pečovatelskou službu a osobní asistenci kombinovat s dobrovolnictvím. Máme totiž klienty, kteří naší pomoc potřebují častěji, ale nemají tolik peněz a nebo naopak peníze mají, ale úkony, které by od nás potřebovali, by z části dokázal zajistit i dobrovolník. Ve výsledku by tak naši klienti měli více „služeb“ za méně peněz. Nápad samozřejmě musíme namyslet do nejmenších detailů a zkusit něco takového naplánovat s konkrétním dobrovolnickým centrem. Nicméně je to cesta, která může být prospěšná pro nás všechny.