Kancelář ústředí

Společný mail kanceláře ústředí: info@petrklice.cz

Zaměstnanci ústředí:

Bc. Jakub Fraj
výkonný ředitel
tel.: +420 734 363 639
e-mail: jakub.fraj@petrklice.cz

Jitka Hubálková
sekretariát
tel.: +420 736 520 119
e-mail: kancelar@petrklice.cz

Správní rada

Společný mail Správní rady KCP: spravni.rada@petrklice.cz

Předsednictvo:

Bc. Jakub Fraj
předseda
tel.: +420 734 363 639
e-mail: jakub.fraj@petrklice.cz

Členové:

Bc. Samuel Dolejš
člen SR
e-mail: samuel.dolejs@petrklice.cz

Jitka Hubálková
členka SR
e-mail: jitka.hubalkova@petrklice.cz

Stanislava Sotlová
členka SR
e-mail: ucetni@petrklice.cz

Kontrolní komise

Společný mail Kontrolní komise KCP: kontrolni.komise@petrklice.cz

Předsedkyně:

Mgr. Soňa Sílová
odborná konzultantka – řízení
e-mail: sona.silova@seznam.cz

Členové:

Mgr. Jakub Sotl
odborný konzultant – právo
e-mail: sotljames@seznam.cz

Ing. Stanislav Rusňák
odborný konzultant – účetnictví
e-mail: stanislav.rusnak@seznam.cz