Veronika Pinkavová o pobočce v České Třebové

Jsem koordinátorka pobočky v České Třebové a jsem ráda, že mám možnost se podílet na zlepšování kvality naší pečovatelské služby. Do Komunitního centra Petrklíč jsem nastoupila hned po škole a práce v Petrklíči se tak stala moji první zkušeností v oblasti sociální práce. V hlavě mám stále čerstvou vzpomínku na to, když jsem nastupovala do prvního ročníku sociální práce a při určování cílové skupiny uživatelů jsem věděla hlavně to, že s cílovou skupinou „senioři“ rozhodně pracovat nechci.

Se zvláštním pocitem jsem pak v létě nastupovala dna praxi o pečovatelské služby. Tu práci jsem si zamilovala. Během tří let studia jsem byla na praxi v pečovatelské službě v podstatě neustále a postupem času zjišťovala, že neznám žádnou skupinu lidí, která by byla tak vděčná za každé milé slovo, hezký úsměv nebo jakoukoliv maličkost. No a taky strašně rádi rozdávají čokolády…

Když jsem ve třetím ročníku oznamovala, jakou cestou se chci vydat, byla jsem učiteli varována, že zrovna tato cílová skupina vysává energii a že to bude náročné. Nepopírám, náročné to je, ale s druhým tvrzením se neztotožňuji. Ta práce mě naopak nabíjí vnitřní energií, to, že dělám práci, která dává smysl a dávám kousek sebe lidem, kteří to opravdu potřebují.

Myšlenkou naší pobočky v České Třebové není mít uživatele jen jako jména přidělená k časům, které se musí vejít do osmihodinové směny. Každý uživatel je pro nás osobnost s určitými zájmy, pocity, přáním a tak se k tomu snažíme přistupovat. Naše pečovatelky nepřijdou k uživateli pomoci jim s jejich domácností a péčí o ně. Naše pečovatelky jim dělají společnost, pracují společně na tom, aby i ti méně aktivní senioři měli kolem sebe věci, co mají rádi a přitom bylo postaráno o jejich osoby a jejich domácnosti. Aby měli pocit, že nejsou jen jakousi náplní práce našich pracovnic, ale že se na nás mohou spolehnout, i když se zavřou dveře.

Snažím se klást důraz na přátelský přístup, na poradách neprobíráme pouze uživatele a jejich zhoršený stav, ale přemýšlíme i nad tím, co by jim udělalo radost, jak je zaktivizovat, kam je vzít během procházky, aby si to co nejvíce užili, jak jim pomoci s hygienou, aby se necítili jako lidé, kteří už nejsou schopni se o sebe postarat, a proto musí zatěžovat druhé, ale aby měli pocit, že mají možnost přenechat péči na někom jiném a nechat se opečovávat.

A přesně to je cílem naší pobočky.

Veronika Pinkavová vystudovala vyšší odbornou školu a nyní působí v Petrklíči jako sociální pracovnice a regionální koordinátorka.