Poděkování za podporu

Během zářijového zasedání Správní rady Komunitního centra Petrklíč předali Stanislava Sotlová a Jakub Fraj předsedkyni Komunitního centra Petrklíč Renatě Zahrádková dar od firmy VETO ECO za činnost účastníků Rádcovského kurzu Českého sdružení Klubu Pathfinder ve výši 8 400,- Kč na podporu péče o seniory.

V rámci dvoudenní výpravy do lesů a hor v závěrečné části “rádcáku” si účastníci prožili příběh adventisty Desmonda Dosse. Fázi, kdy Desmond zachraňoval zraněné na bitevním poli, si účastníci zažili na vlastní kůži. Měli možnost otevírat obálky se zašifrovaným obsahem, který znázorňoval zraněného vojáka v poli. V případě, že obsah obálky v časovém presu vyluštili, podařilo se jim zraněného zachránit. A také tím získali reálné finance od dárce (firma VETO ECO) pro potřebné. Takto mohli otevírat obálky do stanoveného limitu. V případě, že by se jim nějakou obálku ale nepodařilo vyřešit včas, přišli by o všechny vybrané peníze. Tím se příběh z papíru alespoň z části přelil do reality a účastníci mohli pomoci někomu opravdovému.

Děkujeme všem, kteří se zapojili. Takové aktivity mají smysl a hlavně reálný dopad. Správní rada Komunitního centra Petrklíč rozhodla, že prostředky z tohoto daru využije na podporu seniorů v Praze – stávající klienti naší služby získají 1 hodinu naší péče zdarma.

Na fotografii zleva Jitka Hubálková, Stanislava Sotlová, Renata Zahrádková a Jakub Fraj.

 

Na fotografii účastníci Rádcovského kurzu Českého sdružení Klubu Pathfinder znázorňují název dárce – firmy VETO ECO.