Pravidelná setkávání

V průběhu školního roku probíhají 2x měsíčně setkávání starších dětí a mládežníků ve věku 12 až 26 let. Tato setkání probíhají v klubovně na Praze 10 (U Nových vil 943/28, Praha 10 – Strašnice) každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 17:00 do 20:00 hodin.

Kromě toho se setkáváme i nepravidelně dle potřeby. Taková setkání můžou být zaměřená například na přípravu na tábor, sledování filmů nebo hraní deskových her.


Jednorázové akce, výpravy a víkendovky

V rámci naší činnosti se vypravujeme na poznávací výlety do okolí. Takový výlet je obvykle jednodenní. Společně jezdíme i na víkendové akce s přespáním, kde máme čas hrát tematické, sportovní nebo poznávací hry. Mezi takové akce patří například předtáborovka nebo potáborovka. S vedoucími pak vyrážíme i na plánovací víkendy. Mezi jednorázové akce řadíme například puťák.


Galerie