Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o službu kontaktujte pověřeného pracovníka, který si zapíše Vaše kontaktní údaje. Následně budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vám poskytne všechny potřebné informace o službě a provede Vás dalším procesem.

Pověřeným pracovníkem pro první kontakt je Hana Králová.


Vyplnit můžete také nezávaznou žádost přes tlačítko níže. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

V případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby v rámci sociálního šetření u zájemce o službu připraví sociální pracovnice návrh smlouvy a předloží jej zájemci k podpisu. K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným asistentem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu asistence.


Základní údaje o službě

Osobní asistence Petrklíč je osobní asistencí registrovanou dle § 39 zákona o sociálních službách pod ID 7256088. Služba je poskytována v terénní formě na území Prahy a Středočeského kraje – zejména v obcích Praha, Kněževes, Tuchoměřice, Horoměřice, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Roztoky, Velké Přílepy, Úholičky, Lichoceves, Svrkyně, Okoř, Číčovice, Středokluky, Makotřasy. Maximální okamžitá kapacita služby je 23 klientů.

Osobní asistenci Petrklíč poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den bez omezení času (včetně víkendů a svátků).

Pro úplnost uvádíme odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s úplnými informacemi o službě – ZDE.

Naše poslání

Posláním je poskytovat osobám patřícím do cílové skupiny takovou péči, pomoc a podporu prostřednictvím činností osobní asistence, aby mohly zůstat ve svém přirozeném prostředí i v situaci, kdy potřebují ke svému samostatnému životu pomoc druhé osoby a mohly žít i nadále v co největší míře způsobem, na který byly dosud zvyklé. Poskytujeme podporu v oblastech, ve kterých ji vzhledem ke svým sníženým schopnostem, dovednostem a možnostem potřebují, a to v takovém rozsahu, který je pro ně nezbytný.

Cíle poskytované sociální služby

1. Klient má takovou míru individuální podpory, aby mohl i přes svou nepříznivou sociální situaci žít v přirozeném prostředí.
2. Rozvoj, popřípadě udržení soběstačnosti klienta.
3. Snížení sociální izolace.

Popis cílové skupiny

Osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim plně nemohou zajistit osoby blízké či veřejně dostupné služby.

Kde poskytujeme služby

Osobní asistence je klientům poskytována v  domácnostech občanů na území na území Prahy a Středočeského kraje – zejména v obcích Praha, Kněževes, Tuchoměřice, Horoměřice, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Roztoky, Velké Přílepy, Úholičky, Lichoceves, Svrkyně, Okoř, Číčovice, Středokluky, Makotřasy.

Zásady poskytování osobní asistence

1. Poskytovatel respektuje jedinečnost každého klienta a poskytuje služby bez diskriminace, tzn. že ke klientovi přistupuje s respektem k jeho osobnosti, důstojnosti, jeho způsobu života, příslušnosti k sociální skupině a s respektem k rozhodování klienta o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
2. Poskytovatel vede klienta k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace a využívá vlastních a veřejných zdrojů při jejím řešení, nevytváří tak závislost klienta na dané sociální službě.
3. Služby jsou poskytovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých klientů, tzn. že s každým klientem nastavuje poskytovatel individuální míru péče, pomoci a podpory na základě zjištěných potřeb, možností a osobních cílů klienta, Průběh poskytované služby a naplňování osobních cílů společně s klientem hodnotí a dle zjištěných skutečností upravuje průběh služby tak, aby odpovídala aktuálním potřebám klienta.
4. Poskytovatel poskytuje sociální služby na odborné úrovni – pracovníci se pravidelně vzdělávají, rozvíjí si svou odbornost a naplňují standardy kvality poskytované sociální služby.
5. Podpora schopností, dovedností a možností klienta v maximální možné míře.

Kontakt pro zájemce o službu

Hana Králová
+420 725 512 319
hana.kralova@petrklice.cz

Pobočka Praha

Kolovratská 111/2,
100 00 Praha 10 – Strašnice
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz

Bc. Barbora Illichová
sociální pracovnice
+420 739 224 084
barbora.illichova@petrklice.cz

Michaela Horáková, DiS.
sociální pracovnice
+420 739 224 243
michaela.horakova@petrklice.cz

Mgr. Nikola Slováková
sociální pracovnice
+420 736 520 117
nikola.slovakova@petrklice.cz

Hana Králová
administrativní pracovnice
+420 725 512 319
hana.kralova@petrklice.cz

Kontakt pro zájemce o službu

Hana Králová
+420 725 512 319
hana.kralova@petrklice.cz

Pobočka Středočeský kraj

Soborská 1302/8,
160 00 Praha 6 – Hanspaulka
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • po domluvě

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz

Bc. Barbora Illichová
sociální pracovnice
+420 739 224 084
barbora.illichova@petrklice.cz

Hana Králová
administrativní pracovnice
+420 725 512 319
hana.kralova@petrklice.cz