Proč bych se měl/a stát členem?

Pokud se chcete účastnit našich aktivit ať už v roli účastníka nebo organizátora, můžete zvážit členství v našem spolku. Stejně tak v případě, že Vám naše aktivity přijdou zajímavé a chcete nás nějak podpořit.

Pro členy máme připravené aktuální informace, slevy z účastnických poplatků nebo další různé benefity.

Od členů vybíráme členské poplatky – v případě členů se základním členstvím je to 200,- Kč ročně a od členů s plným členstvím vybíráme 500,- Kč ročně.

Postup přijetí nového člena

1. Zájemce o členství vyplní formulář žádosti o přijetí.
2. Správní rada na svém nejbližším zasedání žádost projedná a pokud je to možné, žadatele zařadí do krajské pobočky nejblíže jeho bydlišti či místu působení.
3. Následně je zájemce informován o výsledku. V případě přijetí bude zájemce vyzván k úhradě členského poplatku.
4. Po úhradě členského poplatku se zájemce stává členem spolku na daný kalendářní rok.

Formulář žádosti o přijetí

Žádost o přijetí je možné vyplnit jako Google formulář pod tímto odkazem.

Další informace

Před žádostí o členství byste si měli přečíst stanovy nebo další informace o našem spolku, které uvádíme zde na našem webu. Množství informací určitě najdete i ve výročních zprávách.

V případě dotazů či potíží s formulářem nás kontaktujte na e-mailu kancelar@petrklice.cz.