Činnost neformální poradny se zaměřuje na osvětu, vzdělávání a praktickou pomoc seniorům a neformálním pečujícím. Cílem poradny je informovat seniory a neformální pečující o možnostech, které v jejich životní situaci mají k dispozici a zároveň jim rozšiřovat obzory s cílem podpořit jejich samostatnost a schopnost žít plnohodnotný život v dnešní společnosti.

Během roku poradna podpoří 50 seniorů či neformálních pečujících v rozsahu více než 800 hodin přímé práce.

Základní údaje o službě

Senioři a neformální pečující můžou využít jak individuální konzultace tak účast na společných vzdělávacích setkáních. Zároveň je možné pomoci řešit situaci i prakticky, a to ve spolupráci s dobrovolnickým centrem či půjčovnou pomůcek.

Poradna se zaměřuje na podporu seniorů a neformálních pečujících v jejich samostatnosti. Nejedná se ale o poskytování sociální služby ve smyslu zák. 108/2006 Sb. Služba je orientována na širší oblast podpory s důrazem na praktickou pomoc.

Pro koho je služba určená

Služba je určená pro seniory a neformální pečující.

Způsob poskytování služby

Individuální konzultace
Základem podpory seniorů a neformálních pečujících v rámci poradny je poskytování individuálních konzultací. Ty je možné realizovat jak osobně (přímo v domácnosti nebo v kontaktním místě) tak telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Diskuze v rámci konzultace zahrnuje metodickou podporu, mapování možností klienta pro řešení jeho situace a případné zprostředkování kontaktu na vhodnou poradnu dle zákona o sociálních službách, pokud není situace řešitelná v rámci možností poradny.

Je možné také zprostředkovat praktickou pomoc, o které se více dozvíte v textu níže.

Vzdělávání
Vzdělávání probíhá skrze pravidelná setkávání seniorů či neformálních pečujících (dle zaměření kurzu) s důrazem na konkrétní téma.

Mezi řešená témata patří například digitální či finanční gramotnost, stereotypy, hoaxy, řetězové e-maily, prevence před zloději v domácnostech, informace o možnostech pojištění či bezhotovostního platebního styku, informace o kompenzačních pomůckách, možnosti sociálních dávek vč. příspěvku na péči, nácvik užívání kompenzačních pomůcek, testování paměti nebo principy sebeobrany.

Na semináře je možné přihlásit se bezplatně. Na realizaci akcí se často podílí místní kluby seniorů, se kterými na výběru tématu, zajištění místa i oslovení seniorů poradna spolupracuje.

Praktická pomoc
Součástí poradny je zajištění praktické pomoci vedoucí k řešení aktuální situace (domluvení na dobrovolnické pomoci, doprovody na úřady, do zařízení, pomoc se sjednáním dopravy, pomoc s administrativou, zajištění kontaktů na dopravu, pomoc se zajištěním stěhování atd.).

Smyslem aktivity je poskytnout seniorům a neformálním pečujícím pomocnou ruku nad rámec přesně vytyčených sociálních služeb.

V rámci aktivity je také k dispozici půjčovna kompenzačních pomůcek. V rámci ní je možné čerpat poradenství zaměřené na správný výběr kompenzační pomůcky. Ta je následně dopravena domů a senior či neformální pečující se na místě zaškolen.

Jak postupovat v případě zájmu o službu

V případě zájmu se telefonicky obraťte na kontaktní osobu, která Vám sdělí další postup (domluvení osobní konzultace apod.).

Pobočka Praha

Kolovratská 111/2,
100 00 Praha 10 – Strašnice
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • úterý 8:00 – 15:00

Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Kateřina Kuzbová
sociální pracovnice
+420 737 385 530
katerina.kuzbova@petrklice.cz

Pobočka Středočeský kraj

Kolovratská 111/2,
100 00 Praha 10 – Strašnice
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • úterý 8:00 – 15:00

Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Kateřina Kuzbová
sociální pracovnice
+420 737 385 530
katerina.kuzbova@petrklice.cz

Pobočka Pardubický kraj

Nové náměstí 1746,
560 02 Česká Třebová
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Středa 8:00 – 15:00

Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Ivana Tesařová
sociální pracovnice
+420 605 240 663