Smyslem provozu dobrovolnického centra je realizace dobrovolnických aktivit podporujících setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí. Činnosti vykonávané dobrovolnicky jsou dvě – návštěvy dlouhodobých dobrovolníků v domácnostech seniorů a zajišťování doprovodných aktivit pro seniory prostřednictvím krátkodobých dobrovolníků.

Ročně dobrovolnické centrum pomůže 50 seniorům prostřednictvím 30 dobrovolníků v rozsahu více než 500 hodin přímé práce.

Dobrovolnické centrum vede vedoucí, která je kontaktní osobou jak pro dobrovolníky tak pro klienty z řad seniorů. Zároveň zajišťuje veškerou podporu například formou supervizí.

Celý dobrovolnický program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR a vždy jde postupováno v souladu s akreditací. Účast na aktivitách dobrovolnického centra je bezplatná.

Činnost dlouhodobých dobrovolníků

Prvním způsobem spolupráce s dobrovolníkem je tzv. dlouhodobé dobrovolnictví. Jde o činnost pravidelně opakující se obvykle po dobu školního roku. Taková spolupráce je vhodná pro dobrovolníky, kteří se této činnosti chtějí věnovat systematicky a chtějí mít spolupráci přesně naplánovanou. Příkladem takové činnosti jsou pravidelné návštěvy seniorů.

Návštěvy u seniorů jsou dlouhodobými dobrovolníky vykonávány pravidelně – zhruba 1x týdně, vždy cca 2 hodiny. V rámci setkání dochází k diskuzi, společnému čtení či vycházce. Smyslem činnosti je čelit osamění seniorů skrze společné trávení volného času s dobrovolníkem než poskytování sociální služby.

Činnost krátkodobých dobrovolníků

Druhým způsobem spolupráce s dobrovolníkem je tzv. krátkodobé dobrovolnictví. Jde o činnosti spojené s realizací jednorázových akcí nebo praktické pomoci dle aktuální potřeby. Taková spolupráce je vhodný pro dobrovolníky, kteří jsou časově flexibilní a zároveň se necítí na spolupráci na pravidelné bázi.

Zajišťování doprovodných aktivit pro seniory prostřednictvím krátkodobých dobrovolníků probíhá tak, že dobrovolníci jsou zapojováni do organizace výletů, vycházek, pohybových aktivit nebo praktické pomoci (např. pomoc seniorovi se stěhováním nebo s přesunem k lékaři či na úřad). Jde o jednorázové akce, díky kterým se může senior socializovat a zapojit se do připraveného či smluveného programu. Dobrovolníci zde pomáhají například s mobilitou.

Jak se stát dobrovolníkem

V případě zájmu o dobrovolnictví je s dobrovolníkem smluvena osobní schůzka, kde vedoucí centra zjišťuje motivaci dobrovolníka a jeho předpoklady pro zapojení se do dobrovolnického programu. V případě, že je oboustranná shoda na započetí spolupráce, je s dobrovolníkem uzavřena smlouva o dobrovolnické službě a proběhne úvodní školení, kde dobrovolník získá základní informace a pokyny o dobrovolnické činnosti. Následně jsou mu dle domluvy přidělováni klienti či je zapojován do konkrétních akcí.

Průběžně je dobrovolníkovi poskytována supervize a vedoucí centra s dobrovolníkem řeší oboustrannou zpětnou vazbu.

Chcete se stát dobrovolníkem. Přidejte se k nám vyplněním dotazníku ZDE.

Jak se stát klientem

V případě zájmu klienta o dobrovolnictví v domácnosti je s klientem domluvena osobní schůzka, kde s ním vedoucí centra projde principy fungování dobrovolnictví. V případě oboustranné shody na započetí spolupráce je s klientem uzavřena smlouva o zapojení do dobrovolnického programu a je přidělen dobrovolník.

S klientem je průběžně řešena zpětná vazba.

Potřebujete dobrovolníka. Vyplňte nám o osbě pár informací ZDE.

Pobočka Praha

Kolovratská 111/2,
100 00 Praha 10 – Strašnice
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Úterý až čtvrtek 9:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Kateřina Chlebovnová
vedoucí dobrovolnického centra
+420 731 274 242
katerina.chlebovnova@petrklice.cz

Pobočka Středočeský kraj

Kolovratská 111/2,
100 00 Praha 10 – Strašnice
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Úterý až čtvrtek 9:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Kateřina Chlebovnová
vedoucí dobrovolnického centra
+420 731 274 242
katerina.chlebovnova@petrklice.cz

Pobočka Pardubický kraj

Nové náměstí 1746,
560 02 Česká Třebová
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • po domluvě

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Kateřina Chlebovnová
vedoucí dobrovolnického centra
+420 731 274 242
katerina.chlebovnova@petrklice.cz