Videa Komunitního centra Petrklíč

Všechna naše videa najdete na našem Youtube kanále: https://www.youtube.com/channel/UCM2DACUzam-tqklP5AxWDVQ

Projekt Archa pomoci (2021)

Komunitní centrum Petrklíč je poskytovatelem sociálních a návazných služeb určených zejména pro seniory. Tyto činnost vykonáváme již od roku 2015. V roce 2021 se naše činnost rozšířila i o projekt Archa pomoci, který v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum či poradnu. V rámci Archy pomoci pořádáme i setkávání neformálních pečujících a realizujeme výlety pro seniory.

Projekt Péče o seniory v přirozeném prostředí (2020)

Naším cílem je zajistit obslužnost pečovatelské služby i v méně dostupných oblastech Pardubického kraje. V rámci tohoto projektu zakoupíme automobil, který poslouží terénním pracovníkům zefektivnit přesuny mezi jednotlivými klienty.

Projekt Aby mohli zůstat doma (2020)

V rámci tohoto videa Vám chceme přiblížit, jak konkrétně vypadá poskytování osobní asistence přímo v domácnosti klienta. Jsme rádi, že jsme podporováni Českým sdružením CASD a místními sbory. Propojení péče s organizacemi na místní úrovni je klíčové po dlouhodobé fungování našich služeb.

Projekt Rychle za seniory (2019)

Projekt Rychle za seniory! je podpořený v rámci projektu ČSOB pomáhá regionům. Cílem projektu je zakoupení automobilu pro osobní asistenci Komunitního centra Petrklíč, aby bylo možné zvýšit efektivitu a dostupnost našich terénních pracovníků. Ti tak budou moci trávit více času u klientů a méně na cestách za nimi.

Automobil pro Petrklíč (2018)

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli, že nejlepší pro naše klienty i pečovatele bude pořídit automobil, který zajistí, aby naši pečovatelé byli ve správný čas na správném místě. Doufáme, že se náš záměr díky Vaší podpoře podaří naplnit.

Projekt Aby mohli zůstat doma (2017)

V rámci tohoto videa Vám chceme přiblížit, jak konkrétně vypadá poskytování pečovatelské služby přímo v domově klienta. Pro nás je zásadní individuální přístup ke každému z našich klientů s cílem poskytování služby v přirozeném prostředí.

 

Ostatní videa

Chtěli bychom zatleskat Centru pro komunitní práci, které natočilo sérii zajímavých videí, která bychom s Vámi rádi sdíleli. Díky za to!

Videa se zabývají péčí o své blízké v domácím prostředí a tím, čím se běžně zabývají. Určitě stojí za to podívat se na to. Více informací najdete níže.

Centrum pro komunitní práci najdete na webu http://www.cpkp.cz/ nebo na Facebooku jako Pečuji.

Naše videa Vám poradí, jak zvládat péči o své blízké v domácím prostředí

Pečujete dlouhodobě o blízkého člověka v domácím prostředí?

Byla Vašemu dítěti stanovena závažná diagnóza?

Potřebujete se v této situaci zorientovat a nevíte, na koho se obrátit?

Nevíte, jaké služby Vám mohou v péči pomoci?

Potřebujete poradit, na jakou podporu máte nárok?

Pak právě pro Vás jsme vytvořili videa „Pečovat a žít doma je normální!“ se základními radami pro pečující.

První video obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat.

Druhé video je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat.

Třetí video poskytuje podrobné rady, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.

Poslední video je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit.

Animovaná videa jsou názorná a všechna jsou opatřena mluveným slovem, titulky a jsou ve znakovém jazyce, aby byla srozumitelná pro kohokoliv.

Videa i jejich forma vznikla na základě každodenních zkušeností našich klientů a rozhovorů s odborníky v Centru pro komunitní práci střední Čechy. Jejich záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících. Zvlášť v současné době mohou být videa vhodným zdrojem informací pro rodiny, které doma pečují o své blízké.

Tým CPKP střední Čechy