Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o službu kontaktujte pověřeného pracovníka, který si zapíše Vaše kontaktní údaje. Následně budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vám poskytne všechny potřebné informace o službě a provede Vás dalším procesem.

Pověřeným pracovníkem pro první kontakt je Jitka Hubálková.


Vyplnit můžete také nezávaznou žádost přes tlačítko níže. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

V případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby v rámci sociálního šetření u zájemce o službu připraví sociální pracovnice návrh smlouvy a předloží jej zájemci k podpisu. K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným pečovatelem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu péče.


Základní údaje o službě

Pečovatelská služba Petrklíč je pečovatelskou službou registrovanou dle § 40 zákona o sociálních službách pod ID 1529623. Služba je poskytována v terénní formě na území Pardubického kraje – zejména v obcích Česká Třebová, Přívrat, Semanín, Rybník, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Ostrov, Rudoltice, Řetová, Vlčkov, Sloupnice, Němčice, Strakov, Pardubice. Maximální okamžitá kapacita služby je 29 klientů.
Pečovatelskou službu Petrklíč poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den v časovém rozmezí 6 – 20 hodin (včetně víkendů a svátků).
Pro úplnost uvádíme odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s úplnými informacemi o službě – ZDE.

Naše poslání

Posláním služby je poskytovat podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a mohli žít způsobem, na který byli zvyklí.

Cíle poskytované sociální služby

1. Udržení, případně zlepšení soběstačnosti klientů.
2. Naplňování základních životních potřeb klientů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli žít ve svém domácím prostředí.

Popis cílové skupiny

Osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim plně nemohou zajistit osoby blízké či veřejně dostupné služby.

Kde poskytujeme služby

Pečovatelská služba je klientům poskytována v  domácnostech občanů na území Pardubického kraje – zejména na území měst Pardubice, Česká Třebová a přilehlých obcích.

Zásady poskytování osobní asistence

1. Pracovníci služby respektují jedinečnost každého klienta a zachovávají důstojnost a bezpečí.
2. Péče je nastavena individuálně, pracovníci služby podporují klienty ve využití vlastních schopností a možností v péči o sebe.
3. Uplatňujeme lidský a profesionální přístup ke klientům.
4. Podporujeme pečující osoby.

Kontakt pro zájemce o službu

Jitka Hubálková
+420 736 520 119
jitka.hubalkova@petrklice.cz

Pobočka Česká Třebová

Nové náměstí 1746,
560 02 Česká Třebová
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz

Mgr. Veronika Jílková
sociální pracovnice
+420 736 520 121
veronika.jilkova@petrklice.cz

Andrea Masárová, Dis.
sociální pracovnice
+420 730 192 681
andrea.masarova@petrklice.cz

Jitka Hubálková
administrativní pracovnice
+420 736 520 119
jitka.hubalkova@petrklice.cz

Pobočka Pardubice

Družstevní 120,
530 09 Pardubice II – Polabiny
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz

Bc. Jana Čepková
sociální pracovnice
+420 736 520 118
jana.cepkova@petrklice.cz

Michaela Neprašová Křeminská
pracovník pověřený koordinací
+420 604 870 700
michaela.neprasova@petrklice.cz