Informace pro zájemce o službu

V případě zájmu o službu kontaktujte pověřeného pracovníka, který si zapíše Vaše kontaktní údaje. Následně budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vám poskytne všechny potřebné informace o službě a provede Vás dalším procesem.

Pověřeným pracovníkem pro první kontakt je Jitka Hubálková.


Vyplnit můžete také nezávaznou žádost přes tlačítko níže. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

V případě kladného vyhodnocení skutečné potřebnosti služby v rámci sociálního šetření u zájemce o službu připraví sociální pracovnice návrh smlouvy a předloží jej zájemci k podpisu. K datu určenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby zajistí poskytovatel realizaci služby vhodným pečovatelem a pravidelně i namátkově provádí kontrolu kvality výkonu péče.


Základní údaje o službě

Pečovatelská služba Petrklíč je pečovatelskou službou registrovanou dle § 40 zákona
o sociálních službách pod ID 1529623.

Služba je poskytována v terénní formě na území Pardubického kraje ve městě Pardubice a okolních obcích: Opatovice nad Labem, Tuněchody, Sezemice, Dašice, Ostřešany, Mikulovice, Staré Čivice, Srnojedy, Starý Mateřov, Nemošice, Mnětice, Hostovice, Drozdice, Spojil, Staročensko, Staré Hradiště, Ohrazenice, Rybitví, Srch, Kunětice, Brozany, Černá u Bohdanče, Rokytno, Dražkovice, Staré Jesenčany, Černá za Bory, Dříteč, Čepí.

Dále ve městě Česká Třebová a okolních obcí Řetová, Třebovice, Rybník, Skuhrov, Kozlov, Zhoř, Semanín, Opatov, Přívrat, Němčice, Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, a Knapovec.

Maximální okamžitá kapacita služby je 29 klientů.

Pečovatelskou službu Petrklíč poskytujeme v souladu s údaji v registru poskytovatelů sociálních služeb každý den v časovém rozmezí 6 – 20 hodin (včetně víkendů a svátků).

Pro úplnost uvádíme odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb s úplnými informacemi o službě – ZDE.

Naše poslání

Posláním služby je poskytovat podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a mohli žít způsobem, na který byli zvyklí.

Cíle poskytované sociální služby

1. Udržení, případně zlepšení soběstačnosti klientů.
2. Naplňování základních životních potřeb klientů v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby mohli žít ve svém domácím prostředí.

Popis cílové skupiny

Osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim plně nemohou zajistit osoby blízké či veřejně dostupné služby.

Kde poskytujeme služby

Služba je poskytována v terénní formě na území Pardubického kraje ve městě Pardubice a okolních obcích: Opatovice nad Labem, Tuněchody, Sezemice, Dašice, Ostřešany, Mikulovice, Staré Čivice, Srnojedy, Starý Mateřov, Nemošice, Mnětice, Hostovice, Drozdice, Spojil, Staročensko, Staré Hradiště, Ohrazenice, Rybitví, Srch, Kunětice, Brozany, Černá u Bohdanče, Rokytno, Dražkovice, Staré Jesenčany, Černá za Bory, Dříteč, Čepí.

Dále ve městě Česká Třebová a okolních obcí Řetová, Třebovice, Rybník, Skuhrov, Kozlov, Zhoř, Semanín, Opatov, Přívrat, Němčice, Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí, Řetůvka, a Knapovec.

Zásady poskytování pečovatelské služby

1. Poskytovatel respektuje jedinečnost každého klienta a poskytuje služby bez diskriminace.
2. Poskytovatel vede klienta k aktivnímu zapojení do procesu řešení jeho nepříznivé sociální situace.
3. Služby jsou poskytovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých klientů.
4. Poskytovatel poskytuje sociální služby na odborné úrovni.
5. Podpora schopností, dovedností a možností klienta v maximální možné míře.

Kontakt pro zájemce o službu

Jitka Hubálková
+420 736 520 119
jitka.hubalkova@petrklice.cz

Pobočka Česká Třebová

Nové náměstí 1746,
560 02 Česká Třebová
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Jitka Hubálková
administrativní pracovnice
+420 736 520 119
jitka.hubalkova@petrklice.cz

Mgr. Veronika Jílková
sociální pracovnice
+420 736 520 121
veronika.jilkova@petrklice.cz

Andrea Masárová, Dis.
sociální pracovnice
+420 730 192 681
andrea.masarova@petrklice.cz

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz

Pobočka Pardubice

Družstevní 120,
530 09 Pardubice II – Polabiny
Ukázat na mapě

Otevírací doba
  • Pondělí až pátek 8:00 – 15:00

Pracovníci služby jsou k zastižení na telefonu či e-mailu v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Osobní setkání si prosíme domlouvejte předem.

Pracovníci služby

Jitka Hubálková
administrativní pracovnice
+420 736 520 119
jitka.hubalkova@petrklice.cz

Bc. Jana Čepková
sociální pracovnice
+420 736 520 118
jana.cepkova@petrklice.cz

Bc. Veronika Dolejšová
vedoucí služby
+420 736 520 120
veronika.dolejsova@petrklice.cz