Základní údaje o službě

Seniordoprava je fakultativní (doplňkovou) službou k registrované službě osobní asistence či pečovatelská služba. Seniordoprava je tedy určena pouze pro klienty těchto služeb, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby.

Seniordoprava není účtována časově, ale na počet ujetých kilometrů. Cena seniordopravy je 12 Kč/km (Pardubický kraj) a 15 Kč/km (Praha a Středočeský kraj).

Jak to funguje?

Seniordoprava se sjednává v předstihu 14 dnů před její plánovaným využitím. Klient kontaktuje pracovníka služby, kterému předá informaci ohledně času (den a hodina) a způsobu dopravy (potřeba doprovodu pracovníka služby či dalších osob, přesun kompenzačních pomůcek atp.). Následně je v případě volné kapacity požadavek pracovníkem služby potvrzen.

Jak postupovat v případě zájmu o službu

V případě zájmu se telefonicky obraťte na kontaktní osobu níže, která Vám sdělí další postup.

Pobočka Praha

Kontakt pro zájemce o službu

Hana Králová
+420 725 512 319
hana.kralova@petrklice.cz

Pobočka Středočeský kraj

Kontakt pro zájemce o službu

Hana Králová
+420 725 512 319
hana.kralova@petrklice.cz

Pobočka Pardubický kraj

Kontakt pro zájemce o službu

Jitka Hubálková
+420 736 520 119
jitka.hubalkova@petrklice.cz