Projekt Rozvoj a zkvalitnění materiálně technické základny KCP

Anotace

Cílem projektu (registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016972) je zajistit infrastrukturu potřebnou pro dostupnost a rozvoj sociální služby se zvýšenou energetickou účinností s ohledem na nedostatečnou kapacitu terénních sociálních služeb, o které i v důsledku pandemie COVID-19 roste zájem. To zajistíme prostřednictvím zakoupení 9 automobilů a IT vybavení pro 4 zázemí 2 registrovaných sociálních služeb. Výsledky projektu pak budou vyčísleny v rámci indikátorů projektu. Očekáváme zvýšení kapacity sociálních služeb, a to zejména s ohledem na zvýšení její dostupnosti v hůře přístupných lokalitách.

Komunitní centrum Petrklíč zde vystupuje jako konečný příjemce dotace.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Praha a Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Praha a Pardubický kraj
 • Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením a zaměstnanci sociálních služeb

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 9 556 216,00 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 8 122 783,60 (85 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 955 621,60 Kč (10 %)
  • z toho kofinancování z vlastních zdrojů Příjemce: 477 810,80 Kč (5 %)

Projekt Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc. služeb

Anotace

Cílem projektu (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061) je zajistit růst kvality intervencí ve prospěch osob s demencí v okrese Ústí nad Orlicí, o které pečují neformální pečující. Projekt řeší nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb (pobytových či terénních služeb) osobám s demencí s neformálními pečovateli, především přenosem odborných znalostí a dovedností směrem k neformálním pečujícím (vzděláváním, stážemi, konzultacemi apod.) a nastavením a ověřením využitelnosti sdílené péče.

Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu vystupuje jako partner. Příjemcem dotace je organizace ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.

Více informací o projektu najdete ZDE.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 9. 2016 – 30. 11. 2018
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 5 810 345,00 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 4 938 793,25 Kč (85 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 871 551,75 Kč (15 %)

Projekt 3S – šíření efektivního modelu pečovatelské služby

Anotace

Cílem projektu (registrační číslo: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002211) je upscaling pilotně ověřeného a validovaného modelu, jehož zavedení snižuje náklady na 50 % oproti výchozímu stavu při zachování kvality a dostupnosti poskytované sociální služby. V 1. fázi upscaling zavádí model do praxe 10 nových poskytovatelů (lokalizací) v celkovém rozsahu 35 000 odpečovaných hodin ročně. Cílem 2. fáze je zpřístupnění standardizované metodiky modelu a poznatků z její replikace (metodiky replikace) dalším zájemcům o využití a jejich podpora.

Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu vystupuje jako partner. Příjemcem dotace je organizace ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s.

Více informací o projektu najdete ZDE.

Základní informace

 • Termín realizace: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Hlavní město Praha; Jihočeský kraj; Pardubický kraj; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Karlovarský kraj; Ústecký kraj
 • Cílová skupina: poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Financování

 • Celkové výdaje projektu: 9 598 626,25 Kč
  • z toho příspěvek Unie: 8 721 599,76 Kč (91 %)
  • z toho finanční prostředky ze státního rozpočtu: 877 026,49 Kč (9 %)