Darovali jsme vozík

Ilustrační obrázek

Vždy nás potěší, když vidíme, jak se životy seniorů a osob se zdravotním postižením, kterým pomáháme, zlepšují, zkvalitňují a zmenšují se překážky, se kterými se potýkají.

Dlouhodobě pomáháme v rámci projektu Archa pomoci seniorce, která kvůli zdravotním problémům nemůže chodit. Před nedávnou dobou jí zdravotní stav umožnil, aby mohla být po delší době strávené na lůžku posazována na mechanický vozík. Jeden si tedy vypůjčila. Nebyl pro ni však ideální co do velikosti ani provedení a půjčovné by pro ni v dlouhodobém horizontu znamenalo výdaje, které by napjaly její rozpočet.

Měli jsme radost, když se do našeho Komunitního centra Petrklíč dostal vozík, který mohl být této seniorce věnován jako dar. Pro seniorku to byla velice radostná zpráva. Je za vozík velmi vděčná a moc si ho chválí: „Je to jednička – je užší, lehčí, sama se na něj dostanu z postele.“ Do té doby se na předešlý vozík totiž dostala pouze s pomocí druhé osoby. Byl též větší a ne tak pohodlný pro delší sezení.

Seniorka díky darovanému vozíku nejen ušetří za půjčovné, ale především se mohla posunout ve své soběstačnosti. Není závislá na pomoci při přesedání na vozík, ani při obstarávání si mnoha věcí ve své domácnosti. Jsme rádi, že jsme mohli seniorce zprostředkovat potřebnou pomůcku.