Den neziskových organizací na Praze 5

12. září proběhl 13. ročník akce s názvem Den neziskových organizací, kterou organizovala MČ Praha 5 na pražském Andělu. Jsme rádi, že jsme se akce mohli zúčastnit.

Den neziskových organizací, Foto: Praha 5

Výkonný ředitel pro Prahu Jakub Fraj hodnotí naší účast na akci následovně: “Petrklíč je díky dlouhodobé spolupráci s MČ Praha 5 na úrovni komunitního plánování nebo poskytování sociálních služeb její pevnou součástí a účast na Dni neziskových organizací tuto spolupráci jen potvrzuje. Prahu 5 vnímám jako dynamickou městskou část, která naslouchá potřebám občanů. Pozitivně vnímám i setkání se starostou MČ Praha 5 Danielem Mazurem, který projevil zájem o naší činnost a sdílel s námi vizi zřízení jídelny pro seniory.

Foto: Praha 5

Pro rok 2019 jsme od Prahy 5 získali grant na rozvoj naší sociální služby, kterého si vážíme zejména proto, že Praha 5 je jedním z míst, kde naší službu v rámci celé Prahy rozvíjíme nejvíce.

V Praze 5 nechceme zůstat jen u poskytování sociálních služeb, ale rádi bychom nabízeli našemu okolí i další činnosti. Pro příští rok plánujeme organizaci příměstského tábora pro děti a v budoucnosti bychom rádi zřídili i vlastní poradenské centrum,” dodává Jakub Fraj ohledně plánů na rozvoj našeho spolku.