Současnost od roku 2022

V současné chvíli provozujeme osobní asistenci v Praze, pečovatelskou službu v Pardubickém kraji a projekt Archa pomoci (dobrovolnické centrum, poradna a další navazující služby). Od 1. 1. 2023 se pak působnost osobní asistence rozšiřuje i do Středočeského kraje, a to na základě zařazení služby do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Nyní se v oblasti sociálních služeb snažíme zaměřovat na další zvyšování kapacit našich služeb a jejich metodickou podporu.

Realizujeme i aktivity pro děti a mládež. Několikrát měsíčně se scházíme v klubovně na Praze 10. Zároveň v průběhu roku organizujeme akce a tábory. V létě 2022 jsme založili Táborovou osadu Petrklíč.

Ve druhé polovině roku 2022 jsme přijali úpravu stanov, která nám umožnila založit pobočné spolky působící ve třech krajích ČR.

Od roku 2022 je na další tříleté období předsedou spolku Bc. Jakub Fraj. Místopředsedou byl zvolen Bc. Samuel Dolejš.

Stabilizace v letech 2019 – 2022

V období let 2019 až 2022 jsme pokračovali v poskytování osobní asistence v Praze a pečovatelské službu v Pardubickém kraji. Obě služby jsou poskytovány jako terénní – tedy přímo v domácnostech klientů. Financování je zajištěno skrze krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Spolupracujeme i s místní správou a samosprávou – služby poskytujeme na Praze 3, Praze 4, Praze 5, Praze 6, Praze 10, v Pardubicích a v České Třebové.

V roce 2021 jsme převzali řízení projektu Archa pomoci, který v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum, poradnu, realizuje setkávání neformálních pečujících nebo organizuje výlety pro seniory.

Pokračovali jsme v rozšiřování půjčovny kompenzačních pomůcek. Naší činnost jsme v roce 2019 rozšířili i o aktivity pro děti a mládež.

V letech 2019 až 2022 byl předsedou spolku Bc. Jakub Fraj.


Postupný rozvoj v letech 2017 – 2019

Po úspěšném ukončení pilotního evropského projektu v roce 2018 jsme se rozhodli pokračovat v naší činnosti v oblasti sociálních služeb. Konkrétně v Pardubickém kraji, kde jsme se stali součástí sítě sociálních služeb, což nám poskytlo finanční podporu pro rozvoj v tomto kraji, a v hlavním městě Praha, kde jsme tou dobou zařazení do krajské sítě očekávali. K pečovatelské službě jsme registrovali i osobní asistenci.

Velkou podporou nám během let 2018 a 2019 byli naši partneři s další podporovatelé, bez jejichž pomoci bychom přerod z pouhého testování sociální inovace 3S na plnohodnotnou sociální službu nezvládli.

Pečovatelská služba a osobní asistence, které poskytujeme, se i nadále kromě finanční efektivnosti vyznačují dostupnostíčasovou (jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků) a místní (jsme terénní službou, a tak poskytujeme naše služby přímo v místě bydliště našich klientů). Naším cílem je poskytovat klientům služby, které maximálně zohledňují individuální potřeby.

V období let 2017 až 2019 byla předsedkyní spolku Renata Zahrádková.


Počátky v letech 2015 – 2017

Spolek Komunitní centrum Petrklíč vznikl v únoru 2015 jako jeden z výstupů sociální inovace podpořené Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem zřízení spolku byla především pilotáž nového modelu pečovatelské služby v reálných podmínkách a na fungujícím trhu sociálních služeb. Pilotní provoz byl na podzim roku 2015 úspěšně validován nezávislými experty MPSV a na jaře 2016 bylo rozhodnuto replikovat tento úspěšný a inovativní model pečovatelské služby na další místa v České republice. Partnerem projektu bylo ČS CASD, které nám poskytlo zázemí a finanční podporu.

Během realizace projektu v letech 2015 až 2018 jsme vytvořili síť regionálních poboček v 6 krajích České republiky, které zajišťovaly pečovatelskou službu v rámci efektivního modelu pečovatelské služby 3S. Výstupem projektu bylo zjištění, že v rámci testovaného modelu 3S je možné provozovat sociální služby s řádově nižšími náklady než je u podobných služeb obvyklé.

V letech 2015 až 2017 byl ve vedení spolku Samuel Vaněk v roli předsedy.