I v létě v jednom kole

Moc děkujeme za podporu ČSOB i všem dárcům během sbírky na automobil. Podařila se nám vybrat suma, která nám spolu s penězi z Pardubického kraje pomůže zabezpečit dopravu našich zaměstnanců i do odloučených lokalit. Velký dík patří i Apartmánům Chajdovka za pomoc v pravou chvíli 🙂

Nyní jsme podali žádost o grant od Nadace Agrofert a chystáme podávání žádosti o dotaci ve druhém kole dotačního programu od Pardubického kraje a v Nadaci ČEZ. Držte nám palce, budeme to potřebovat!