Jsme členy AVPO ČR

Komunitní centrum Petrklíč je nově členskou organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

S radostí vám oznamujeme, že jsme se stali členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Pro nás je to známka toho, Petrklíč je organizací otevřenou a ochotnou spolupracovat se svým okolím. Prostřednictvím Asociace veřejně prospěšných organizací máme možnost vyjadřovat se i k věčem přesahujících naše běžné možnosti.

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.
AVPO ČR začala svoji činnost v roce 2010 jako střešní a nadoborová asociace neziskových organizací. V současné době sdružuje téměř sto neziskovek, převážně se jedná o organizace servisního typu (poskytovatele veřejně prospěšných služeb).
AVPO ČR svým členským organizacím poskytuje všestranný servis a aktivně hájí a prosazuje jejich zájmy.
Od roku 2014 je AVPO ČR správcem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značky spolehlivosti). Posláním Značky spolehlivosti je posilovat důvěru dárců a podporovatelů k neziskovým organizacím.

Informace o webu AVPO ČR