Jsme součástí pražské sítě sociálních služeb

Nově jsme součástí pražské sítě sociálních služeb, což nám umožňuje čerpat finanční prostředky na náš provoz z prostředků MPSV a hlavního města Prahy!

Právě se k nám dostal zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování a financování sociálních služeb ze dne 31. 10. 2019, kde bylo schváleno zařazení naší osobní asistence do Krajské sítě sociálních služeb. Návrh komise je zařadit do sítě 4 800 hodin asistence ročně.

Jsme moc rádi za důvěru, která nám byla tímto rozhodnutím projevena 🙂

Zápis je možné si projít přes odkaz zde: http://www.praha.eu/public/31/9e/c3/3056419_1043349_zapis_komise_31._10_ver.pdf

Logo HMP