Nadace ČEZ nás podpořila!

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu realizovaného od května 2020 do současnosti. Podle rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ získal pro toto období Petrklíč podporu ve výši 150 000,- Kč na podporu naší činnosti v oblasti péče a asistence na území Pardubického kraje a Hlavního města Prahy.

Komunitní centrum Petrklíč v současné době provozuje pečovatelskou službu a osobní asistenci na území Pardubického kraje a Hlavního města Prahy. Výkon naší služby je více než 1 000 hodin péče měsíčně ve prospěch zhruba stovky klientů. I právě proto jsme za takovýho projev dobré vůle rádi. Děkujeme!