Naše služby budou dostupnější díky nově pořízeným automobilům

Zvyšujeme rychlost a flexibilitu poskytování našich služeb, se kterými jsme pro seniory ve stále různorodějších lokalitách. V rámci projektu Rozvoj a zkvalitnění materiálně technické základny jsme převzali ekologické a úsporné Plug-In Hybridy Ford Kuga. S těmi se k našim klientům dostaneme efektivněji a jednodušeji právě tam, kde to bude zrovna potřeba. Jsme vděční, že můžeme využívat i takovýchto příležitostí ke zkvalitňování a zvyšování dostupnosti našich služeb.