Novinky v Petrklíči

Během dnešního dne proběhlo zasedání Správní rady KCP a následně i Členská schůze KCP. Hlavními tématy jednání byly aktuality z jednotlivých krajů, kde výkon našich služeb překracuje 1 400 hodin péče měsíčně a dále stoupá. Velkou novinkou je i více než 300 tisícová podpora od MČ Praha 10, které tímto děkujeme. Do budoucna se chceme pokoušet o získání nebytových prostor od Prahy 10 pro naší regionální kancelář. Rozvoj na území hl. m. Prahy je velmi závislý na zařazení do pražské sítě sociálních služeb. Některé městské části nás totiž nechtějí podporovat do doby než budeme její součástí.

V druhé části jednání jsme se věnovali přijetí účetní uzávěrky za rok 2018, přijetí textu výroční zprávy za rok 2018 a přijetí nového znění stanov. V souvislosti s tím jsme přijali rozhodnutí, že na pozici předsedkyně bude pokračovat Renata Zahrádková, pozice místopředsedy zůstane neobsazená, Správní radu bude celkem tvořit 6 osob a Kontrolní komisi budou tvořit 3 osoby. Děkujem všem, kteří přijali nějaké funkce.

Složení Správní rady KCP:

  • Renata Zahrádková, předsedkyně spolku
  • Bc. Jakub Fraj
  • Mgr. Daniel Hrdinka, B. Th.
  • Jitka Hubálková
  • Stanislava Sotlová
  • Petr Zahrádka

Složení Kontrolní komise KCP:

  • Soňa Sílová, předsedkyně komise
  • Jakub Sotl
  • Stanislav Rusňák

Nové stanovy spolu s org. strukturou spolku si můžete prohlédnout níže: