Začátky

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. vzniklo v únoru 2015 jako jeden z výstupů sociální inovace 3S, podpořené Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem zřízení spolku byla především pilotáž nového modelu pečovatelské služby v reálných podmínkách a na fungujícím trhu sociálních služeb. Pilotní provoz byl na podzim roku 2015 úspěšně validován nezávislými experty MPSV a na jaře 2016 bylo rozhodnuto replikovat tento úspěšný a inovativní model pečovatelské služby na další místa v České republice (opět s podporou Evropského sociálního fondu a MPSV). Partnerem projektu bylo České sdružení Církve adventistů sedmého dne, které nám poskytlo zázemí a finanční podporu.

Během realizace projektu v letech 2015 až 2018 jsme vytvořili síť regionálních poboček v 6 krajích České republiky, které zajišťovaly pečovatelskou službu a osobní asistenci v rámci efektivního modelu 3S. Výstupem projektu bylo zšjitění, že v rámci testovaného modelu 3S je možné provozovat sociální služby s celkovými průměrnými náklady okolo 400,- Kč na hodinu péče či asistence, což je v porovnání s jinými modely sociálních služeb o dost efektivnější. Běžné sociální služby mají běžnou nákladovost od 400 do 800 korun na hodinu péče.

Současnost

Po skončení projektu v roce 2018 jsme se rozhodli pokračovat v naší činnosti v oblasti sociálních služeb a to konkrétně v Pardubickém kraji, kde jsme se stali součástí sítě sociálních služeb, což nám poskytlo finanční podporu pro rozvoj v tomto kraji, a v hlavním městě Praha, kde zařazení do sítě sociálních služeb teprve očekáváme.

Velkou podporou nám během let 2018 a 2019 byli naši partneři s další podporovatelé, bez jejichž pomoci bychom přerod z pouhého testování sociální inovace 3S na plnohodnotnou sociální službu nezvládli. Více o těch, kteří nás podporují, ZDE.

Pečovatelská služba 3S a osobní asistence 3S, které poskytujeme, se kromě finanční efektivnosti vyznačují i dostupností – a to jak dostupností časovou (jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků), tak i místní (jsme terénní službou, a tak poskytujeme naše služby přímo v místě bydliště našich klientů).

O naší službě
O financování naší služby