Komunitní centrum Petrklíč je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, volí členy Předsednictva, členy Správní rady a Kontrolní komise, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny vedení spolku.

Statutárním orgánem je Předsednictvo, které tvoří předseda a místopředseda. Za spolek může jednat i člen Správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně za určitých okolností Správní rada jako celek.

Mezi zasedáními Členské schůze řídí spolek Správní rada v čele s předsedou spolku. Mezi zasedáními Správní rady řídí spolek Předsednictvo. Na činnost spolku dohlíží Kontrolní komise.

Stanovy a kontakty

Aktuální stanovy spolku jsou k dispozici ZDE.

Aktuální kontaktní osoby naleznete v sekci Kontakt.

Účel spolku

Stanovy v článku 2 upravují účel spolku následnovně:

  1. Spolek je dobrovolným, na politických stranách, státní moci a jiných organizacích nezávislým spolkem, sdružujícím své členy na základě společného zájmu.
  2. Cílem spolku je pracovat s dětmi, mládeží, rodinami, seniory a znevýhodněnými či dalšími osobami v rámci oblastí péče o domácnost, trávení volného času, prorodinných, kulturních, sportovních, sociálních a komunitních aktivit.
  3. Za účelem naplňování svého cíle spolek poskytuje sociální služby a vyvíjí jejich inovace, poskytuje vzdělávání a supervize, realizuje volnočasové aktivity a poskytuje konferenční servis a projektový management.
  4. Spolek může za účelem naplňování svého cíle z rozhodnutí Správní rady uzavírat smlouvy o spolupráci se strategickými partnery nebo z rozhodnutí Členské schůze zakládat pobočné spolky.
Organizační diagram