Opatření k výskytu koronaviru

Vážení příznivci Petrklíče,

chceme Vás informovat o opatřeních, které jsme přijali v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice. Naše služba je pro mnoho klientů důležitá, a proto zatím neplánujeme její omezení.

Již od  2. 3. 2020 je v účinnosti nařízení ředitele, které instruuje zaměstnance k dodržování protiemidemiologických opatření. Za důležité kromě řádné desinfekce pokládáme také informovanost o zdraví našich zaměstnanců a klientů.

Ani po dnešku neplánujeme naší činnost omezovat. Společně s Pardubickým krajem a dalšími institucemi se snažíme zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu a desinfekcí tak, abychom nebyli rizikem pro naše klienty. Stejně ke klientům nebudeme posílat žádného zaměstnance, který by představoval zdravotní riziko. Přijímaná opatření jsou v souladu s instrukcemi Pardubického kraje.

Dnes jsme přijali nabídku služeb dobrovolníků z DC ADRA Praha, kteří by v případě, že nebudeme schopni personálně zajistit péči o naše klienty, mohli v rámci svých možností vypomáhat.

Pokud by došlo k nějaké změně, budeme Vás informovat.

Za vedení KC Petrklíč

Jakub Fraj, výkonný ředitel