Osobní asistence nově ve Velkých Přílepech

Obyvatelé Velkých Přílep mohou nově od 1. 1. 2023 využít našich terénních služeb osobní asistence, jejíž provoz je podporován Středočeským krajem i samotnou obcí. Služba je určena seniorům, ale i osobám s různým onemocněním.

Potřebujete vy, nebo vaši blízcí pomoci s péčí o vlastní osobu, osobní hygienou, přípravou jídla a pití nebo se zajištěním chodu domácnosti? Chcete, nebo víte o někom, kdo by rád zlepšil své motorické či sociální schopnosti a dovednosti? V rámci poskytovaných služeb můžete využít tuto ale i další praktickou pomoc, jako například⁠ doprovázení k lékaři, na úřady či na zájmové́ a volnočasové aktivity. Sociální služba pomáhá i s vyřizováním běžných záležitostí, příspěvku na péči a dalším poradenstvím. Velkou výhodou je poskytování služby přímo v domácnostech klientů. Osobní asistentky, které ke klientům dojíždí, jsou často z nejbližšího okolí a místní terén tak dobře znají.

Hlavním cílem služby je osobní asistencí poskytovat klientům takovou péči, pomoc a podporu, aby mohli zůstat doma i v situaci, kdy potřebují ke svému samostatnému životu v domácím prostředí pomoc druhé osoby.

Cena služby je pro klienty v souladu se zákonem o sociálních službách ve výši maximálně 155 korun za hodinu asistence. Dle rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje je provoz služby finančně podporován v rámci krajského financování.