Petrklíč je aktivní v RDMP

Jsme aktivní i v Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy. Svědčí o tom například to, že předsedou RDMP byl v listopadu zvolen náš předseda Jakub Fraj – ekonom z nezisku a členem Kontrolní komise RDMP náš místopředseda Samuel Dolejš.

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy je organizací sdružující pražské organizace dětí a mládeže. Nyní jich sdružuje 51. Členské organizace pak pracují s více než 18 000 individuálními členy.

Těšíme se na další spolupráci s pražskými spolky dětí a mládeže a klukům přejeme hodně energie do jejich dalšího zapojení v RDMP.

„Mám radost z toho, že se na chodu Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy chce podílet široký tým zástupců různých organizací dětí a mládeže a je mi ctí, že jsem dostal důvěru jako předseda.

V následujících třech letech tak budeme rozšiřovat servis pro organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Prioritou je pro mě individuální podpora spolků prostřednictvím právního a ekonomického poradenství. Důležité bude i zapojení Rady do přípravy CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností v roce 2024.

Je toho tedy hodně před námi.“

Jakub Fraj

Vše o průběhu Valného shromáždění RDMP najdete zde: http://www.rdmp.cz/?p=816