Petrklíč ve Středočeském kraji

Zastupitelstvo Středočeského kraje právě schválilo aktualizaci sítě sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2023.

Komunitní centrum Petrklíč tak vstoupilo v rámci své činnosti do třetího kraje a nově bude poskytovat osobní asistenci s kapacitou 2 000 hodin ročně na území obce Horoměřice. Na základě analytických podkladů jsme připravili koncepci rozšíření naší osobní asistence za hranice Prahy a zdá se, že si našla svojí podporu.

V rámci vypořádávání návrhů a připomínek uvedl kraj následující: „Jde o službu s vysokou rozvojovou prioritou. Poskytovatel svou žádostí reaguje na poptávku po službě ze strany obce Horoměřice, která vstup služby do sítě podporuje a je ochotna ji spolufinancovat. Potřebnost služby vyplynula z analýz, které obec Horoměřice zpracovala v rámci svého komunitního plánování.“

Děkujeme za důvěru kraje a podporu místní obce. Budeme se těšit na spolupráci!