Plánujeme další rok

8. října jsem se setkal se starostkou města Česká Třebová Magdalénou Peterkovou. Probrali jsme dlouhodobý plán aktivit Komunitní centrum Petrklíč včetně spuštění projektu Archa pomoci Praha a možností města. Až to situace dovolí, město bude pokračovat v pořádání setkávání pro poskytovatele sociálních služeb, kde si budeme moci vyměňovat kontakty a zkušenosti.
Setkání se neslo v pozitivním duchu, za což jsem i s ohledem na to, že Petrklíč pochází právě z České Třebové, moc vděčný. Jsme domluveni na průběžné komunikaci o dalších aktivitách.
Jsem moc rád, že byla paní starostka zvolena do zastupitelstva Pardubického kraje, kde se bude mimo jiné věnovat i sociální oblasti. Musel jsem Pardubický kraj pochválit za výborně zvládnutou podporu během nouzového stavu.
Těším se na další spolupráci!

Náš ředitel Jakub Fraj popisuje schůzku se starostkou České Třebové
Městský úřad Česká Třebová

29. září jsme byli představit projekt Archa pomoci Praha a jeho další rozvoj na sociálním odboru Praha 10. Jsem rád, že projekt zapadá do komunitního plánu městské části a bude možné počítat s její podporou na jeho rozšiřování.Archa pomoci aktuálně poskytuje poradenství, praktickou pomoc a dobrovolnictví seniorům a osobám s postižením. Od 1. 1. 2021 plánujeme spuštění on-line poradny pro stávající cílovou skupinu a nově pro neformální pečující. Pro ně chceme pořádat i setkávání. Pro seniory zase plánujeme organizovat výlety. Aby vše dobře fungovalo, aktuálně řešíme akreditaci dobrovolnického programu u Ministerstva vnitra ČR.

Náš ředitel Jakub Fraj hodnotí schůzku na soc. odboru Prahy 10