Podpora od Prahy 5

Pražská pobočka Komunitního centra Petrklíč získala finanční podporu od Městské části Praha 5 v rámci dotačního titulu “Spokojené stáří”! Výše podpory dosáhla na 47 000,- Kč, které budou využity v rámci projektu “Aby mohli zůstat doma!” Díky Praze 5 tak můžeme pokračovat v naší službě potřebným a kofinancovat náklady spojené s chodem naší regionální pobočky.

Za podporu děkujeme!