Podporují nás další pražské městské části

Na přelomu letošního roku nás moc potěšilo zařazení do krajské sítě sociálních služeb v Praze. A to ne jen z důvodu finanční podpory od státu, ale i z důvodu, že magistrát vyhodnotil naší práci jako potřebnou.

Během jara postupně hodnotí naše žádosti o podporu i jednotlivé městské části. Kromě Prahy 5 a Prahy 10, které nás podporují již více let, se nás v letošním roce rozhodly podporovat i městské části Praha 4 a Praha 6. Jsme rádi, že můžeme naše služby postupně rozšiřovat do dalších lokalit.

Další expanzi plánujeme pro rok 2021. Aktuálně máme v krajské síti sociálních služeb 4 800 hodin osobní asistence ročně. Rádi bychom pro rok 2021 požádali o navýšení na 6 500 hodin asistence. Pomůže nám to nabídnout naše služby většímu množství klientů.