Předali jsme Cenu Přístav hejtmanovi Netolickému

Zástupci organizací dětí a mládeže z Pardubického kraje včera předali Cenu Přístav hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému. Cenu uděluje Česká rada dětí a mládeže již od roku 2002 úředníkům, politikům a podnikatelům, kteří podporují práci s dětmi a mládeží.

K předání ceny došlo v České Třebové za přítomnosti Matěje Zelinky z Rady dětí a mládeže Pardubického kraje a Jakuba Fraje z Komunitního centra Petrklíč. Mezi další organizace, které podpořili nominaci Martin Netolický na Cenu Přístav, patří i Altus, z.s. a SMT Skuteč.

Organizace v podané nominaci shrnuly činnost Martina Netolického následovně:

“Pardubický kraj pod vedením Martina Netolického během pandemie covid-19 poskytoval informační, metodický a podpůrný servis v nadstandardní kvalitě a rychlosti. Vážíme si osobního nasazení Martina Netolického a opakované snahy zohledňovat potřeby organizací našeho typu. Velmi pozitivně vnímáme jeho snahu udržet stávající finanční podporu ze strany kraje pro dětské a mládežnické spolky. Ceníme si toho, že jsme bráni vážně, a i přes menší velikost našeho sektoru je naše činnost podporována bez škrtů a negativních změn.”

Martin Netolický se z důvodu pracovního vytížení nemohl zúčastnit oficiálního předávání cen v květnu, takže mu cena byla předána dodatečně touto formou.

Pani hejtmanovi děkujeme za jeho práci a těšíme se na další spolupráci.