Proběhla členská schůze

Dne 28. 6. proběhla členská schůze našeho spolku. Sešli jsme se v prostorách sídla v České Třebové za účasti hostů a diskutovali jsme o prvních pěti letech existence Komunitního centra Petrklíč. Vyslechli jsme si zprávy orgánů spolku a nastavili jsme pravidla a vize do dalších let.

Zde je k nahlédnutí zápis ze zasedání: Zápis jednání členské schůze 2020.pdf