Proběhla členská schůze

Dnes se v Pardubicích uskutečnila členská schůze našeho spolku. Na programu jednání bylo bilancování uplynulého období, volba nového vedení, přijetí vize a úprava stanov.

Uplynulé období hodnotíme jako úspěšné, protože se podařilo dosáhnout vytyčených cílů. I to je důvodem, proč dostalo stávající vedení důvěru na další období.

Členská schůze rozhodla o následujícím obsazení orgánů spolku:

Složení správní rady pro léta 2022 až 2025

Složení dozorčí rady pro léta 2022 až 2025

V závěru schůze vyla schválena vize na léta 2022 až 2025 a úprava stanov zahrnující rozšíření účelu spolku o dětské skupiny.