Usnesení kontrolní komise

Kontrolní komise KCP ve složení Mgr. Soňa Sílová, Ing. Stanislav Rusňák a Mgr. Jakub Sotl provedla kontrolu účetní závěrky za rok 2018. Během měsíce ledna bylo schváleno usnesení, jehož výstup je zde:

“Kontrolou bylo ověřeno, že účetnictví zapsaného spolku bylo za rok 2018 vedeno správně a úplně. Účetní zápisy jsou do účetního deníku zapisovány průběžně a chronologicky. Účetnictví zapsaného spolku Komunitní centrum Petrklíč, z.s. poskytuje věrný obraz činnosti zapsaného spolku.”

Kontrolní komise KCP

Celé usnesení kontrolní komise najdete zde: