Volný čas dětí a mládeže

V oblasti práce s dětmi a mládeží zejména v Praze realizujeme pravidelná i nepravidelná setkávání, jednorázové akce, výpravy, víkendovky a tábory. Tuto činnost realizujeme již od roku 2019 a v roce 2022 jsme jí sdružili pod Táborovou osadu Petrklíč, kterou jsme slavnostně založili 18. srpna 2022.

Účelem volnočasové práce s dětmi a mládeží je nabídka smysluplného trávení volného času, předávání hodnot, budování pozitivního vztahu k přírodě a lidem a rozvoj sama sebe.

Naše aktivity realizujeme ve spolupráci s oddílem Penguins (Klub Pathfinder) a Dobrovolnickým centrem Protěž. Komunitní centrum Petrklíč je členem Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy, Rady dětí a mládeže Pardubického kraje a České rady dětí a mládeže.

Účast na pravidelném setkávání je zdarma. Za účast na akcích a táborech je vybírán účastnický poplatek ve výši stovek korun u akcí (např. víkendová akce vyjde na 300 až 500 korun za účastníka) a tisíců korun u táborů (např. desetidenní tábor v přírodě vyjde na 2 800 až 3 200 korun za účastníka).

Podmínky členství ve spolku jsou pak popsány na samostatné stránce zde: https://www.petrklice.cz/clenstvi/.

Můžete nás sledovat i na Facebooku, kde jsme jako Táborová osada Petrklíč.

Více informací o volnočasové činnosti dětí a mládeže v Petrklíči najdete zde: https://www.petrklice.cz/deti-mladez/