Výroční zpráva KCP za rok 2019

Jsme rádi, že můžeme zveřejnit výroční zprávu za předchozí rok a ohlédnout se za tím, co je za námi. Chceme děkovat, bilancovat ale také hledat cestu do budoucnosti. Můžete si přečíst slovo předsedy našeho spolku Jakuba Fraje, text starostky Prahy 10 Renaty Chmelové, zhodnocení činnosti spolku od výkonného ředitele spolku Maranatha Juraje Turóciho, vedoucího oddělení sociální služby při ČS CASD Daniela Hrdinky a pohled na plán inovativního propojení sociálních služeb s úsporami energií od pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského. Ve zprávě najdete i texty od našich pracovníků z jednotlivých poboček nebo od kontrolní komise či auditorů.

Začtěte se tedy spolu s námi do výroční zprávy za rok 2019.

Odkaz na text zprávy najdete zde: Výroční zpráva KCP za rok 2019.

Je za námi pět let fungování našeho spolku. Při ohlédnutí zpět můžeme být hrdí na úspěšné zvládnutí evropského projektu testující inovativní model sociální služby v reálných podmínkách, který byl ukončen v roce 2018. Důležité je, že i v roce 2019 se nám dařilo naplňovat jeho hlavní princip – ekonomickou efektivitu a dostupnost. Poskytli jsme tisíce hodin péče a asistence potřebným. Nabídli jsme možnost pomáhat druhým desítkám zaměstnanců. A to považuji za hlavní smysl našeho spolku. Můžeme propojovat ty, kteří pomoc potřebují, s těmi, kteří pomoc nabízí.

V roce 2019 jsme se věnovali přípravě takového modelu fungování, který by byl dlouhodobě udržitelný. Z pohledu struktury spolku jako takového jsme oživili kontrolní orgán spolku. V průběhu roku jsme zvolili tři členy kontrolní komise, jejichž úkolem je poskytovat zpětnou vazbu vedení spolku jak v rovině hospodaření, tak i organizace, řízení či kvality. Absolvovali jsme i dva audity, které prokázaly, že naše účetnictví je vedeno řádně a úplně. To považuji za signál pro naše podporovatele, že jsme stabilním partnerem pro další spolupráci.

Petrklíč pro mě má význam zejména ve vztahu k místním komunitám. Nemělo by smysl budovat něco, co by nenacházelo podporu v našem nejbližším okolí. Proto mě těší, že se nám v Praze daří stávat se součástí pracovních skupin v rámci komunitních plánování jednotlivých městských částí. Je úžasné, že jsme získali finanční podporu z Prahy 10, aniž bychom byli součástí krajské sítě sociálních služeb. Stejně tak neberu na lehkou váhu to, že nám Praha 10 pronajala kancelářské prostory za symbolické nájemné. Dobrým znamením je i podpora Sboru CASD Praha-Smíchov, který se rozhodl zařadit finanční podporu Petrklíče do svého rozpočtu a umožnit členům sboru přispívat na poskytování osobní asistence svými dary.

Naše financování stálo zejména na podpoře Pardubického kraje, kde jsme součástí krajské sítě sociálních služeb. Během roku jsme podali žádost o zařazení do sítě v Praze a v prosinci nám bylo vyhověno. Pro další rok to pro nás znamená stabilní financování v obou krajích a možnost růstu výkonu a kvality služby.

Na konci roku vystřídal Renatu Zahrádkovou na místě předsedkyně spolku Jakub Fraj. Renata provedla Petrklíč těžkým obdobím až do bodu, kdy se jeho fungování stabilizovalo a za to jí patří velký dík.

Chtěl bych také poděkovat všem, kteří nás podporují i těm, kteří pomoc potřebným reálně poskytují. Jsem vděčný, že se nám daří nacházet ochotné lidi na obou stranách a díky nim se z velké části daří odpovídat na všechny žádosti o pomoc. Děkujeme!

Bc. Jakub Fraj: Slovo předsedy ve výroční zprávě za rok 2019