Září ve znamení příprav

Jsme zpátky z prázdnin sotva pár dnů a už připravujeme velké plány na další roky. A na čem teď tak usilovně pracujeme?

👍 Navýšení kapacity osobní asistence v Praze

Aktuálně máme v pražské krajské síti zařazeno 10 000 hodin osobní asistence. V letošním roce i přes to poskytneme 13 000 hodin osobní asistence seniorům a osobám s postižením. Protože každý rok rosteme o zhruba 3 000 hodin, požádali jsme pražský magistrát o navýšení kapacity pro rok 2023 na 16 000 hodin osobní asistence. Náš rozpočet by tak mohl počítat s dalším rozvojem ve prospěch těch, kteří to potřebují.

Předpokládáme, že výsledek budeme znát do konce září, což nám poskytne dost času na přípravu pro rok 2023.

👍 Rozšíření osobní asistence do Středočeského kraje

Již přes rok komunikujeme s obcí Horoměřice ve Středočeském kraji o tom, že bychom zde mohli poskytovat osobní asistenci. Z Prahy to máme kousek a Horoměřice aktuálně nemají žádnou podobnou službu. Proto jsme Středočeský kraj požádali o zařazení 2 000 hodin osobní asistence do krajské sítě tak, abychom pomoc horoměrickým zvládli ufinancovat.

Aktualizaci krajské sítě bude projednávat zastupitelstvo kraje 12. září. Pak budeme vědět, zda se Petrklíč rozšíří do dalšího kraje.

👍 Růst pečovatelské služby v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji máme nyní v krajské síti výkon ve výši 7 500 hodin pečovatelské služby. Reálně předpokládáme, že letos poskytneme okolo 9 000 hodin péče. Proto kraj žádáme o navýšení, které by mělo být projednáno na krajském zastupitelstvu do konce září. Pak budeme mít informaci o tom, kam směřovat naší službu v dalším roce.

👍 Nákup 9 hybridních automobilů pro sociální služby

V současné chvíli realizujeme projekt podpoření z evropských fondů, jehož smyslem je podpora sociálních služeb. Před námi je největší část projektu – nákup 9 hybridních automobilů, které budou sloužit v našich terénních sociálních službách. Celkem jsme získali podporu ve výši 9,6 milionu korun a většina z těchto zdrojů je určena právě na nákup těchto automobilů.

Výběrové řízení vyhrál vůz Ford Kuga a nyní se chystáme na podpis smlouvy o dodávce. Pokud vše půjde, jak má, vozy dostaneme v květnu 2023.

👍 Příprava projektu na podporu neformálních pečujících

Nové programové období evropských dotací je tady a nás zaujala výzva v rámci OPZ+ na podporu neformálních pečujících. Nyní připravujeme tříletý projekt, který na území tří krajů poskytne odbornou podporu těm, kteří pečují o někoho ze svých blízkých.

V listopadu tak podáme žádost o 10 milionů korun na projekt, který bude probíhat v letech 2024-2026. Tento projekt významně podpoří naše návazné služby sdružené v projektu Archa pomoci.

👍 Založení pobočných spolků na krajské úrovni

Členská schůze na začátku září rozhodla o tom, že budeme na krajské úrovní zakládat pobočné spolky, které nám pomůžou být blíž místním dárcům a samosprávám v případě lokálních projektů. Zároveň nám tyto spolky nabízí možnost sdružovat naše členy dle oblastí, kde působí. Těší nás, že má Petrklíč takový záběr a my můžeme podpořit jeho činnost v jednotlivých oblastech tímto způsobem.

🤝 Plány jsou to velké a my děkujeme za vaší podporu. Rádi vás budeme informovat o dalším postupu.