Zasedala Kontrolní komise Archy pomoci

Na konci listopadu zasedala Kontrolní komise Archa pomoci. V rámci jednání proběhlo zhodnocení činnosti v posledním roce, spolupráce s partnery a diskuze o dalším směřování projektu.

„Dneska jsme absolvovali zasedání Kontrolní komise Archa pomoci, kde jsme hodnotili letošní rok a diskutovali o plánech na rok příští.

Je dobře, že tu máme projekt, který umožňuje klientům sociálních služeb nabízet něco navíc – ať už je to poradenství nebo dobrovolnictví.

Do budoucna máme ambici provozovat Archu pomoci jako registrovanou sociální službu. Zároveň je tu šance její provoz v následujících letech financovat z Evropských fondů.

Mám radost, že se Arše pomoci tak daří a že průbežně roste. Dopad její činnost je na 200 klientů ročně!

Velký dík patří Janě a Kateřině, které Archu posouvají vpřed.“

Jakub Fraj