Zázemí na Praze 10

V letošním roce jsme získali rekordní podporu od pražských městských částí Prahy 5 a Prahy 10. Praha 5 podpořila financování naší regionální pobočky dotací ve výši 47 000,- Kč a Praha 10 podpořila naše terénní pracovníky dokonce částkou 323 000,- Kč.

Mimo to jsme se dnes dozvěděli, že Rada MČ Praha 10 rozhodla o tom, že nám za zvýhodněných podmínek přidělí nebytové prostory v Praze Vršovicích, abychom si zde mohli zřídit regionální pobočku. Naše kancelář bude obsahovat zasedací místnost na porady našich zaměstnanců a pro zázemí administrativy, dále také kuchyňku se zázemím pro pracovníky z terénu, sociální zařízení a archiv na veškerou dokumentaci.

Jsme rádi, že se spolupráce s mětskými částmi daří a těšíme se na další vývoj 🙂 Děkujeme za podporu!