Změna účelu spolku

Členská schůze na svém jednání v tomto týdnu přijala nové stanovy, které upravují účel našeho spolku následovně:

Stanovy v článku 2 upravují účel spolku takto:

  1. Spolek je dobrovolným, na politických stranách, státní moci a jiných organizacích nezávislým spolkem, sdružujícím své členy na základě společného zájmu.
  2. Cílem spolku je pracovat s dětmi, mládeží, rodinami, seniory a znevýhodněnými či dalšími osobami v rámci oblastí péče o domácnost, trávení volného času, prorodinných, kulturních, sportovních, sociálních a komunitních aktivit.
  3. Za účelem naplňování svého cíle spolek poskytuje sociální služby a vyvíjí jejich inovace, poskytuje vzdělávání a supervize, realizuje volnočasové aktivity a poskytuje konferenční servis a projektový management.
  4. Spolek může za účelem naplňování svého cíle z rozhodnutí Správní rady uzavírat smlouvy o spolupráci se strategickými partnery nebo z rozhodnutí Členské schůze zakládat pobočné spolky.

Celé nové stanovy si můžete prohlédnout zde: Stanovy KC Petrklíč 2019