Zprávy ze správní rady

Informace z jednání správní rady shrnul předevčírem 4. 3. 2020 na svém facebooku náš předseda Jakub Fraj:

Dnes dopoledne proběhlo jednání Správní rady Komunitního centra Petrklíč.

Pro mě je zásadní oblast vnitřních předpisů a rozpočtu. Za krok vpřed považuji schválení směrnice o hospodaření a mzdové směrnice, která zavádí mzdové tabulky. Díky tomu jsou naše mzdy jasně uchopitelné a je možné s nimi lépe pracovat při plánování hospodaření. Líbí se mi i ten rozměr, že pokud chci zvýšit mzdu pracovníkům vedení, musím zvýšit i mzdy terénních pracovníků. Mzdy jsou totiž vzájemně provázané.

Schválením rozpočtu s bilancí 7 milionů jsme se dostali o 2 miliony výše oproti minulému roku, kdy jsme měli obrat okolo 5 milionů korun. Myslím si, že pro rok 2021 by náš rozpočet mohl růst ještě o další milion. Tento růst ve mně vzbuzuje naději, že v nadcházejících letech vyrovnáme ztrátu z minulých let.

Letos došlo díky růstu příjmů k nárůstu mezd terénních pracovníků o skoro 20 %.

Pozitivní je k fakt, že i pro rok 2020 držíme nákladovost našich služeb velmi nízko – náklady na 1 hodinu péče či asistence vychází na 400 – 500 korun. To je oproti průměru 750 korun stále krásné.

Pro rok 2020 jsme si vytyčili cíl 15 000 hodin péče a asistence. Jde o růst 2 000 hodin oproti roku 2019. Tak nám držte palce!

V bodech níže jsou shrnuté hlavní oblasti řešení posledního zasedání správní rady:

  • J. Fraj a P. Zahrádka informovali o aktuálním vývoji situace v jednotlivých krajích. SR KCP vzala na vědomí nařízení ředitele ohledně koronaviru. Aktuálně je pro nás priorita nábor nových klientů. Personálně se již stabilizujeme.
  • SR KCP schválila dohodu o užívání prostor na Novém Náměstí, které sdílíme s DC ADRA.
  • SR KCP přijala návrh vstoupit do Asociace nestátních neziskových organizací ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Aktuálně jsme členy České asociace pečovatelské služby a řešíme vstup do Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy.
  • J. Fraj informoval o proběhlých jednáních  se zástupci České Třebové. Jednání s paní starostkou ještě proběhne. Byla diskutována nabídka ze strany České Třebové zaměřit se i na bezdomovce. Tuto oblast bude primárně řešit DC ADRA.
  • V rámci administrativní a hospodářské oblasti byla přijata směrnice o hospodaření, mzdová směrnice, rozhodnutí o výši základní mzdy, rozpočet pro rok 2020 a směrnice o nakládání s osobními údaji. K 1. 4. budou uzavřeny nové smlouvy se zaměstnanci, pracovní náplně a bude aplikováno navýšení mezd dle schválených dokumentů.
  • SR KCP svolává na 26. 4. 2020 členskou schůzi, kde budou diskutovány strategické dokumenty.