Zprávy ze správní rady

Lednová mimořádná správní rada se zabývala otázkou koncepce na další rok. Výstupem jednání bylo odstartování restrukturalizace fungování spolku. Restrukturalizace bude probíhat od ledna do dubna 2020 a mezi její cíle patří zejména:

  • snížení počtu úvazků pracovníků nepřímé péče (zázemí)
  • zvýšení počtu úvazků pracovníků přímé péče
  • nastavení dlouhodobě udržitelných mezd skrze jednotné tabulky
  • postupný růst služby s důrazem na zvyšování kvality služby a procesů
  • vyrovnaný provozní rozpočet a hledání zdrojů na vyrovnání cash-flow

Přesné nastavení se bude odvíjet od získaných dotací na rok 2020. Zatím předpokládáme, že v určité míře dojde k navýšení mezd od 1. 4. a že vytvoříme novou pozici vedoucího sociálního pracovníka zodpovědného za metodické a odborné vedení služby.