Naši zaměstnanci se vzdělávají v nejrůznějších oblastech

Zaměstnanci Petrklíče chytají inspiraci a hodnotné poznatky kde mohou. Jen za minulý týden jsme měli mnoho příležitostí vzdělávat se v nejrůznějších oblastech.

  • Velmi se nám líbil seminář v úžasném prostředí Magenta Experience Center o umělé inteligenci a jejím využití i v prostředí naší organizace.
  • Včera jsme se „ochytřili“ v oblasti fundraisingu a vztahů s firemními dárci na školení ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu.
  • Naše vedoucí služby nechyběla na pokračování kurzu manažerské akademie od Diakonické akademie, které se tentokrát zaměřovalo na správnou komunikaci v sociálních službách. Celé dva dny se dotýkaly pojmů jako zadávání úkolů či podávání zpětné vazby.
  • Protože i my máme co říci ostatním, v rámci Kulatého stolu pořádaného Českou asociací pečovatelské služby pod záštitou Pavla Šotoly jsme například sdíleli své poznatky z oblastí zapojení rodiny v období péče o jejich rodinné příslušníky. Také jsme diskutovali o rozvoji pečovatelské služby.

A nakonec, tento týden jsme také uspěli s žádostí o grant v oblasti vzdělávání našich pracovníků přímé péče. Tímto děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za štědrou pomoc a podporu i naší organizace.